Icon
MenuMenü
Cart
Londra
Yeni Türkü Live In London 2019 DC

Kullanım Koşulları | Terms and Conditions | Londrali.com

Sayın Londralı.com takipçileri,


Lütfen siteye erişiminizden veya siteyi kullanımınızdan önce bu sözleşmeyi dikkatle okuyunuz. Siteye erişmekle veya siteyi kullanmakla, aşağıda belirtilen şartlar ve hükümlerle bağlı olmayı kabul etmiş oluyorsunuz.

 

Eğer bu şartlar ve hükümlerle bağlı olmak istemiyorsanız, siteye erişemeyebilir ve / veya siteyi kullanmayabilirsiniz. Böyle bir kullanıma başladıysanız kullanımı derhal durdurmalısınız.

 

“www.londrali.com” bu sözleşmede her zaman için değişiklik yapma hakkını saklı tutmaktadır. Bu değişiklikler değiştirilmiş sözleşmenin siteye konulmasıyla derhal yürürlük kazanır. Sizler de kullanıcı olarak bu değişikliklerden haberdar olmak amacıyla periyodik olarak bu sözleşmeyi kontrol etmeyi kabul etmektesiniz.

  

Siteye devam eden erişiminiz veya siteyi kullanımınız; değiştirilmiş sözleşmeyi kesin olarak kabul ettiğiniz anlamına gelecektir.

 

 

Ticari Markalar, Fikri Mülkiyet, Telif Hakları


www.londrali.com sitesinin tüm hakları 15.10.2014 tarihi itibariyle profesyonel yayın hayatına başlayan Londralı Limited’e aittir. Londralı Limted’e ait web sayfalarında yayımlanan yazılım, ürün, logo, ticari marka, bilgi, rapor, resim, grafik v.b. her türlü içerik ulusal ve uluslararası hukuk tarafından korunmaktadır.

 

Londralı Limited, hukuken tüzel kişilik kazandığı tarih olan 15.10.2014 öncesinde www.londrali.com sitesinin sayfalarında yayımlanan içerik nedeniyle hiç bir şekilde fikri mülkiyet hukukundan kaynaklanan ve diğer her türlü hukuka aykırılık iddialarına dair sorumluluğu üstlenmeyeceğini ilan etmektedir.

 

Londralı Limited, 15.10.2014 tarihinde tüzel kişilik kazanmasının ardından www.londrali.com sitesinde bu tarihe kadar yayımlanmış olan ve doğrudan ya da dolaylı olarak fikri mülkiyet hukukundan kaynaklanan uyuşmazlık yaratabileceği bilgisine eriştiği tüm içeriği siteden kaldırmış olup; aynı yönde bilgiye eriştiği her türlü içeriği de derhal siteden kaldıracağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

 

www.londrali.com sitesinde fikri mülkiyet hukukundan doğan haklarınnın ihlal edildiğini ya da herhangi bir şekilde diğer bir hukuka aykırılığa maruz kaldığını düşünen her türlü gerçek ya da tüzel kişinin sitede yer alan iletişim bilgileri kullanılmak suretiyle site yönetimine derhal ulaşması ve site yönetimini bilgilendirmesi gerekmektedir.

 

Kullanıcı, www.londrali.com web sitesi dahilinde bulunan ürünleri, bigileri, her türlü veritabanını, resimleri, metinleri, ikonları, görsel ve işitsel vesair imgeleri, video klipleri, dosyaları, web sitesi, software-code’ların html kodu ve diğer kodlar vs. ile tasarımları, katalogları ve listeleri kısmen ya da tamamen çoğaltamayacağı, kopyalamayacağı, dağıtmayacağı, işlemeyeceğini, online ya da diğer bir yöntem kullanılmak suretiyle göndermeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla, Londralı Limited ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.


www.londrali.com sitesinde yer alan her türlü bilgi ya da herhangi bir türdeki diğer içerik; tamamı ya da bir bölümü revize edilerek, ekleme yapılarak ya da bir kısmı değiştirilerek farklı bir şekilde kullanılamaz.                                                             

 

 

Kullanım Koşullarının Değiştirilmesi


Londralı Limited işbu site ve site uzantısında mevcut her tür hizmet, ürün, siteyi kullanma koşulları ile sitede sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, siteyi yeniden organize etme, yayını durdurma hakkını saklı tutar.


Değişiklikler sitede yayım anında yürülüğe girer. Sitenin kullanımı ya da siteye giriş ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır. Bu koşullar link verilen diğer web sayfaları için de geçerlidir.


Londralı Limited, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

 

 

Diğer Web Sayfalarına Verilen Bağlantılar (Linkler) Hakkında


www.londrali.com  sitesinde doğrudan ya da dolaylı yollardan diğer sitelere bağlantı (link) verilmesi mümkündür. Kullanıcı, site üzerindeki linklerin kaynakları üzerinde londralı.com’ un hiçbir kontrolü olmadığı için, londralı.com’ un linklerinin gösterdiği web sitelerinin veya kaynakların ulaşabilirliğinden sorumlu olmadığını ve bu web siteleri ve kaynaklar üzerinde bulunan veya bunlardan elde edilebilen hiçbir içerik, reklam, ürün veya diğer materyalden sorumlu olmadığını kabul eder.


Kullanıcı ayrıca londralı.com’ un böyle herhangi bir web sitesi veya kaynak üzerinde veya bunlar yoluyla elde edilebilen herhangi bir içerik, mal veya hizmete güvenerek veya bunlar tarafından veya bunların kullanımı ile bağlantılı olarak neden olunan ya da neden olunduğu iddia edilen herhangi bir zarar veya kayıptan doğrudan veya dolaylı olarak sorumlu olmadığını kabul eder.

 

 

Kullanıcı Bilgileri ve Kullanıcıların Sorumluluğu Hakkında


www.londrali.com sitesinde kullanıcılar için yer alan iletişim formlarının doldurulması esnasında kullanıcıların küfür, tehdit, tahrik, rahatsız edici sözleri ve kanuna aykırı içerikler kullanma ve başkalarının kanuni ve kişisel haklarına zarar verme hakları yoktur.

 

Kullanıcı bilgileri kural olarak gizli tutulacak olup; ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmak zorunda olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir.

 

Londralı.com’da, suç teşkil edecek bir durum yaratan ya da teşvik eden, tehditkar, hakaret ve küfür içeren, küçük düşürücü, pornografik, rahatsız edici ya da ahlaka aykırı, cinsiyet ve ırk ayrımcılığı yapan her tür bilgiyi ve malzemeyi, değiştirme, yayınlamayı reddetme ya da yayından kaldırma, söz konusu hareketlerde bulunduran kullanıcıların üyeliklerini dondurma ve sonlandırma hakkını saklı tutar.

 

 

Diğer Hükümler


www.londrali.com web sitesinde mevcut olan bilgilerin doğruluğu ve güncelliği londralı.com yönetimi tarafından daimi olarak kontrol edilmektedir. Ancak tüm itinalı çalışmaya rağmen, web sayfalarındaki bilgiler hukuki ve fiili değişikliklerin gerisinde kalabilir.

 

www.londrali.com  sitesinde yer alan materyal ve bilgiler siteye verildiği an için ve o tarihin hukuki ve fiili koşulları dahilinde sunulmuştur. İlgili içeriğin güncel durumu ile sitede yer alan durumu arasında farklılık olabilir.

 

Web sitesindeki bilgilerin, güncelliği, doğruluğu, şartları, kalitesi, performansı,  belli bir amaca uygunluğu ve londralı.com’un web sayfasında yer alan ve bunlarla sınırlı olmayan, bunlarla bağlantılı veya bağımsız diğer bilgi, hizmet veya ürünlere etkisi ile tamlığı hakkında herhangi bir sarıh ya da zimni garanti verilmemekte ve taahhütte bulunulmamaktadır.

 

 

Uygulanacak Hukuk


İşbu siteye girilmesi veya sitenin kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek her tür ihtilaf İngiliz hukukuna ve Türkiye Cumhuriyeti hukukuna birlikte tabi olup; ihtilafların çözümünde Türkiye Cumhuriyeti hukuku uygulanması halinde İstanbul Mahkemeleri ve İstanbul İcra Daireleri münhasıran yetkilidir. Londralı Limited’in, kullanıcının bulunduğu ülkede de dava açma hakkı saklıdır.

 

www.londrali.com sitesinin tüm kullanım ve içerik hakları saklıdır. Sitenin tüm hakları, sahibi olan firma Londralı Limited’ e aittir. İzinsiz kullanımı hukuken yasaktır.

 

Londralı.com Yönetimi

 

Nerede olursan ol Londrali.com yanında

100'den fazla cihazda hizmetinizdeyiz!